Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Evaluatie missies en operaties in 2015 (AO d.d. 29/09)

 7. 7

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 28/09)

 8. 8

  AFVOEREN: Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over de zienswijze van de Europese Commissie dat CETA niet aan de EU-lidstaten ter ratificatie hoeft te worden voorgelegd

 10. 10

  AFVOEREN: VSO over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30 826, nr. 45)

 11. 11

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Veldhoven: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’ (NOS, 30 september 2016)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Klaveren: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over het bericht ‘Nee-stem in Oekraïne-referendum blijft zonder gevolgen’ (Nos.nl, 2 oktober 2016)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Ypma: brief van de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis’ (Nos.nl, 3 oktober 2016)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Gerven: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onhygiënische toestanden en slappe controles bij kippenslachterijen (Omroep Gelderland, 3 oktober 2016) te betrekken bij Debat over het bedrijf Foppen

  Loading data
 16. 16

  Het lid Lodders: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport van de Kinderombudsman inzake zwarte Piet

  Loading data