Plenair debat : Debat over de evaluatie van het Energieakkoord

De vergadering is geannuleerd

Week 44
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

 1. 1

  Evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016

  Loading data
 2. 2

  Aankondiging regeling voor monomestvergisting

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken activiteiten op het gebied van energie-innovatie

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport “From a succesful past to a promising future - Challenges and opportunities for the Dutch gas infrastructure” van het ING Economisch Bureau

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over onderzoek naar de invoering van een carbon tax

  Loading data
 6. 6

  Energiebesparing bij kleinverbruikers

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek financieringsinstrumentarium geothermie

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord (Kamerstuk 34 550, nr. 14)

  Loading data