Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

9
AFVOEREN: Debat over de afvalwaterinjectie door NAM
10
AFVOEREN: Debat over onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade
11
Opnieuw aan te houden moties

12
Inhandenstellingen

13
14
Het lid Kooiman: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de cokemafia vrij spel heeft omdat er gesneden wordt bij de Rotterdamse Douane (Telegraaf, 24 september 2016)

17
Het lid Leijten: vooraankondiging VSO EU-Gezondheidsraad van 3-4 oktober, nog deze week inclusief stemmingen
18
Het lid Gesthuizen: vooraankondiging VSO Raad voor Concurrentievermogen, nog deze week inclusief stemmingen
19
Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretaris van Financiën over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), te ontvangen vóór het debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst