Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
AFVOEREN: VAO Verkiezingsaangelegenheden (AO d.d. 08/09)
10
Vervallen moties