Plenair debat : VSO beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 (Kamerstuk 31482, nr. 97)

De vergadering is geweest

25 oktober 2016
16:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data
  2. 2

    Antwoorden op vragen van de commissies over het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020

    Loading data