Plenair debat : Algemene Politieke Beschouwingen (eerste termijn Kamer)

De vergadering is geweest

21 september 2016
10:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

    Loading data