Plenair debat : Debat over de toetsing van zzp-contracten door de Belastingdienst

De vergadering is geweest

29 september 2016
19:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Eerste Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2016, over het meldpunt Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data