Plenair debat : Debat over belastingontwijking

De vergadering is geweest

19 januari 2017
13:25 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Besluit van de Europese Commissie inzake staatssteun aan Apple

  Loading data
 2. 2

  Debat over belastingontwijking

  Loading data
 3. 3

  Update stand van zaken uitwisseling van informatie over rulings

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data