Plenair debat : Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. het Infrastructuurfonds (A) (eerste termijn Kamer)

De vergadering is geweest

1 november 2016
19:20 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. het Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

    Loading data

    Loading data

    Loading data