Plenair debat
Week 45 | Datum en tijd nader te bepalen

Plenair debat

Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34 246) (eerste termijn Kamer)

Te behandelen