Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

7
Opnieuw aan te houden moties

8
Inhandenstellingen

9
Het lid Segers: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nasleep van de mislukte legercoup in Turkije en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving (Volkskrant.nl, 30 augustus 2016)

10
Het lid Agnes Mulder: debat met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Ergens ging het mis tussen de NAM en minister Kamp’ (Dagblad van het Noorden, 16 augustus 2016)
11
Het lid Van Veldhoven: dertigledendebat met de minister van Infrastructuur en Milieu over de verleende vergunning voor het vervoer van twee hoogradioactieve bronnen van NRG (kernreactor Petten) naar de COVRA (opslaglocatie nucleair afval) (Rvo.nl, 20 juli 2016)
12
Het lid Van Veldhoven: brief van de minister van Economische Zaken over het overschot aan Gronings aardgas (Dagblad van het Noorden, 3 september 2016), te ontvangen vóór het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit

13
Het lid Pieter Heerma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Hoe salafistengeld naar Nederland stroomt’ (NRC next, 24 augustus 2016)

15
Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Gevaarlijke tbs'ers de baas, groot alarm om onveiligheid in kliniek Eindhoven, politiek wil actie’ (Omroep Brabant, 1 september 2016)

16
Het lid Potters: verzoek het bericht ‘Helft pgb-declaraties deugt niet’ (Volkskrant, 30 augustus 2016) samen te voegen met het Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken

18
Het lid Madlener: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de Europees Unie rekeningrijden wil invoeren (Telegraaf, 1 september 2016)

21
Het lid De Graaf: verzoek het bericht ‘Lijsten van Gülenleerlingen in Amsterdam’ (Nos.nl, 1 september 2016) toe te voegen aan het debat Segers over de nasleep van de mislukte legercoupe in Turkije en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving (Volkskrant.nl, 30 augustus 2016)
22
Het lid Voortman namens Van Tongeren: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Kabinetsplan CO2-reductie onvoldoende’ (Trouw, 2 september 2016)
23
Het lid Van Weyenberg: debat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Toetsing zzp-contracten door Belastingdienst is 'een bloedbad’ (FD, 2 september 2016)
24
Het lid Van Meenen: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van het conflict in Turkije

26
Het lid Rutte: verzoek tot het houden van een derde termijn bij het Initiatiefwetsvoorstel-Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33 506)
28
Het lid Van Vliet: verzoek uitstel VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (29 453, nr. 417)
29
AFVOEREN: Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken