Plenair debat : VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 30/06)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
21:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data