Plenair debat : Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
1:10 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten PGB

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Verslag van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Risicoverevening/risicoselectie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Materieel Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verwerving F-35

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reservistenbeleid

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Diagnostische tussentijdse toets

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regeldruk Care

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede-en Schuldenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

 32. 32

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stichting Hart van Homo's

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemmingen in verband met: Brief van de commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

  Loading data
 35. 35

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een gezamenlijk verzoek van beide Kamers aan de Minister-president tot instelling van een Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel

  Loading data
 39. 39

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieagenda Schiphol

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 17 en 18 maart 2016

  Loading data
 42. 42

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016

  Loading data