Plenair debat

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016
Stenogram
Download Stemming motie Evaluatie Wet op de parlementaire enquête
Stenogram
Download Stemming motie Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties VSO Uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime
Stenogram
Download Stemmingen moties Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Stenogram
Download Stemmingen moties Verwerving F-35
Stenogram
Download Stemming motie Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling
Stenogram
Download Stemming brief Decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Renovatie Binnenhof
Stenogram
Download Stemmingen moties Participatiewet
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugdhulp
Stenogram
Download Tweede regeling van werkzaamheden (Stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (Economische Zaken en Diergezondheidsfonds)
Stenogram
Download Stemmingen moties Diagnostische tussentijdse toets
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Passend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijkverpleging
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang trekkingsrechten pgb
Stenogram
Download Stemmingen moties Waterschade in Zuidoost-Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Waterschade in Zuidoost-Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Reservistenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoor
Stenogram
Download Stemmingen moties Regeldruk Care
Stenogram
Download Stemmingen moties Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt
Stenogram
Download Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte
Stenogram
Download Stemmingen moties Materieel Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Actieagenda Schiphol
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Marktwerking en mededinging
Stenogram
Download Stemmingen Goedkeuring verdragen
Stenogram
Download Stemming brief Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel
Stenogram
Download Stemmingen moties Stichting Hart van Homo's
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakketbeheer

Te behandelen zaken

2
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten PGB

4
Stemmingen in verband met: Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen

5
Stemming over: motie ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête

7
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

14
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

16
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIRT

17
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water

24
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

26
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jeugdhulp

28
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

29
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede-en Schuldenbeleid

30
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling

31
Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw
33
Stemmingen in verband met: Brief van de commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2015

35
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland