Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de arbeidsomstandigheden van Polen in Nederland

 9. 9

  AFVOEREN: Dertigledendebat over uitbuiting van buitenlandse chauffeurs

 10. 10

  Op nieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 30/06)

 13. 13

  VAO Jeugdhulp (AO d.d. 30/06)

 14. 14

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Het lid Keijzer: rappel toegezegde brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te ontvangen voor het VAO Jeugdhulp

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Toorenburg: verzoek om uitstel stemmingen agendapunt 17 tot donderdag, van het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33 996)

 17. 17

  Het lid Bashir: vooraankondiging VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling (AO d.d. 06/07), inclusief stemmingen

 18. 18

  Het lid Knops: VAO Reservistenbeleid (AO d.d. 20/04), inclusief stemmingen

 19. 19

  Het lid Schouten: vooraankondiging VAO Participatiewet (AO d.d. 07/07), inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Schouten: rappel brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tussenstand van de garantiebanen bij de overheid (na herhaaldelijke verzoeken in de commissie en met het oog op het AO Participatiewet d.d. 07/07)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Geurts: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Staatssecretaris met lege handen naar slachtoffers hagelstorm, boeren moeten zich maar verzekeren’

 22. 22

  Het lid de Graaf: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Zorg over grote salafistenschool’

  Loading data
 23. 23

  Het lid de Graaf: brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Hangjeugd Hilversum terroriseert wijk’

  Loading data
 24. 24

  Het lid de Graaf: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitkomsten van het COREPER-overleg d.d. 30 juni jl. aangaande de IORP-2 richtlijn

  Loading data
 25. 25

  Het lid Fritsma: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Uitzetten asielzoeker steeds lastiger’

  Loading data
 26. 26

  Het lid Volp: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg

  Loading data
 27. 27

  Het lid Van Helvert: vooraankondiging VAO Actieagenda Schiphol (AO d.d. 07/07)

 28. 28

  Het lid Voortman: vooraankondiging VAO JBZ-raad (asielonderwerpen) (AO d.d. 06/07)

 29. 29

  Het lid Segers: rappel brief over de motie inzake uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (34362, nr. 21), te ontvangen vóór de stemmingen van donderdag 7 juli

  Loading data
 30. 30

  Het lid Bergkamp: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat honderden kinderen met complexe stoornissen worden rondgepompt tussen instellingen

 31. 31

  Het lid Van Oosten: vooraankondiging VAO JBZ-Raad (Justitiegedeelte) (AO d.d. 06/07)