Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

8
AFVOEREN: Dertigledendebat over de arbeidsomstandigheden van Polen in Nederland
9
AFVOEREN: Dertigledendebat over uitbuiting van buitenlandse chauffeurs
10
Op nieuw aan te houden moties:

11
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

12
VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 30/06)
13
VAO Jeugdhulp (AO d.d. 30/06)
16
Het lid Van Toorenburg: verzoek om uitstel stemmingen agendapunt 17 tot donderdag, van het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33 996)
17
Het lid Bashir: vooraankondiging VAO Evaluatie verhuurderheffing en Stedelijke ontwikkeling (AO d.d. 06/07), inclusief stemmingen
18
Het lid Knops: VAO Reservistenbeleid (AO d.d. 20/04), inclusief stemmingen
19
Het lid Schouten: vooraankondiging VAO Participatiewet (AO d.d. 07/07), inclusief stemmingen
20
Het lid Schouten: rappel brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tussenstand van de garantiebanen bij de overheid (na herhaaldelijke verzoeken in de commissie en met het oog op het AO Participatiewet d.d. 07/07)

21
Het lid Geurts: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Staatssecretaris met lege handen naar slachtoffers hagelstorm, boeren moeten zich maar verzekeren’
26
Het lid Volp: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg

27
Het lid Van Helvert: vooraankondiging VAO Actieagenda Schiphol (AO d.d. 07/07)
28
Het lid Voortman: vooraankondiging VAO JBZ-raad (asielonderwerpen) (AO d.d. 06/07)
29
Het lid Segers: rappel brief over de motie inzake uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (34362, nr. 21), te ontvangen vóór de stemmingen van donderdag 7 juli

30
Het lid Bergkamp: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat honderden kinderen met complexe stoornissen worden rondgepompt tussen instellingen
31
Het lid Van Oosten: vooraankondiging VAO JBZ-Raad (Justitiegedeelte) (AO d.d. 06/07)