Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stenogram
Download Stemmingen moties Budget nationale politie
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Kansspelen op afstand
Stenogram
Download Stemming Raming van de Tweede Kamer
Stenogram
Download Stemming wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake richtlijn 2013/34/EU
Stenogram
Download Stemmingen moties Invloed Eritrea in Nederland
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Kansspelen op afstand
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Veiligheid & Justitie en de jaarrekening van de nationale politie
Stenogram
Download Stemmingen moties Mijnbouw
Stenogram
Download Stemmingen moties Venezolaanse verkiezingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Waardedaling woningen in Groningen door aardbevingen
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Kansspelen op afstand
Stenogram
Download Stemmingen moties Raming van de Tweede Kamer
Stenogram
Download Stemmingen moties Tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad
Stenogram
Download Stemming brief EU-voorstel hormoonontregelaars
Stenogram
Download Stemming motie RBZ/Handelsraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Burgerinitiatief "Eén pil te veel maakt geen crimineel"
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport Private activiteiten bekostigde onderwijsinstellingen

Te behandelen zaken

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

7
Moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

8
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

11
Moties ingediend bij het debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

15
Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

16
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten

18
Moties ingediend bij het debat over de invloed van Eritrea in Nederland