Plenair debat : VAO Materieel Defensie (AO d.d. 29/06)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
20:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data