Plenair debat : Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête (34 400, nr. 2) (debat met de commissie) (voortzetting)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
11:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Parlementair onderzoeksrapport Brief van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data