Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

28 juni 2016
14:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Overige moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de veteranennota 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend bij Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en het Onderwijsverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Advies van de Onderwijsraad ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Motie ingediend bij het VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Examens

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VSO over de reactie op het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het VAO Cultuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

  Loading data