Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Examens
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Termijnen verlening Nederlanderschap
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015
Stenogram
Download Stemmingen Implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport Private activiteiten bekostigde onderwijsinstellingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur
Stenogram
Download Stemming motie Implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen
Stenogram
Download Stemmingen Termijnen verlening Nederlanderschap
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015
Stenogram
Download Stemming motie Termijnen verlening Nederlanderschap
Stenogram
Download Stemmingen Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen
Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke experimentenwet stembiljetten
Stenogram
Download Stemming motie Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Veteranennota 2016
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Commissie Fyra
Stenogram
Download Stemmingen moties Wetenschapsbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingdienst
Stenogram
Download Stemming motie Advies Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo"
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad
Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenonderwerpen
Stenogram
Download Stemming motie Tijdelijke experimentenwet stembiljetten
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en de Slotwet Defensie 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanpak belastingontwijking

Te behandelen zaken

6
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

8
Moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

9
Moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

12
Moties ingediend bij het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking

13
Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015

16
19
Moties ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra

20
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en het Onderwijsverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2015

23
Moties ingediend bij het VAO Examens

24
Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

26
Moties ingediend bij het VAO Cultuur

27
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016