Plenair debat

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33 996) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Kansspelen op afstand
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat