Plenair debat : VAO Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (AO d.d. 16/06)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
16:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data