Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

21 juni 2016
15:05 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend bij Wet continuïteit ondernemingen I

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de belastingkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de strafkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 6. 6

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO BTW

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Overige moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag

  Loading data
 13. 13

  Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Decentralisatie Wmo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

  Loading data