Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

7 juni 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (34 197)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening visumliberalisatie Oekraïne COM (2016) 236, verordening visumliberalisatie Kosovo COM (2016) 277, verordening visumliberalisatie Turkije COM (2016) 279 en verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme COM (2016) 290

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM (2016) 270, verordening tot herziening van EASO COM (2016) 271 en verordening tot herziening van EURODAC COM (2016) 272

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Vervolg Onderwijs2032

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Flexibilisering voortgezet onderwijs/ maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Flexibilisering onderwijstijd

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over de effecten van het leenstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Inburgering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34 378)

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (34 106)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34 358 -(R 2065))

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Wadden

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieu-en transportraad d.d. 14 en 15 april 2016

  Loading data