Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw-en Visserijraad 30 en 31 mei 2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Flexibilisering onderwijstijd
Stenogram
Download Stemmingen moties Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Scheepvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Exploitatie luchthaven Schiphol
Stenogram
Download Stemming Bevoegdheden ondernemingsraad inzake arbeidsvoorwaarde pensioen
Stenogram
Download Stemmingen moties Elektronische voorzieningen bij verkiezingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Flexibilisering vo/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen
Stenogram
Download Stemming Elektronische voorzieningen bij verkiezingen
Stenogram
Download Stemmingen Exploitatie luchthaven Schiphol
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren
Stenogram
Download Stemmingen Openbaarheid van bestuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Effecten leenstelsel
Stenogram
Download Stemming brief EU-voorstellen verordening visumliberalisatie
Stenogram
Download Stemming motie Milieu-en transportraad d.d. 14-15 april 2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs aan vluchtelingenkinderen
Stenogram
Download Stemmingen moties Nucleaire veiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Vervolg Onderwijs2032
Stenogram
Download Stemming moties Openbaarheid van bestuur
Stenogram
Download Stemming brief EU-voorstellen herziening Dublinverordening
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsdebat 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Inburgering
Stenogram
Download Stemmingen Paspoortwet
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Wadden

Te behandelen zaken

1
Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen)

3
Moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

5
Moties ingediend bij het VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

8
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening visumliberalisatie Oekraïne COM (2016) 236, verordening visumliberalisatie Kosovo COM (2016) 277, verordening visumliberalisatie Turkije COM (2016) 279 en verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme COM (2016) 290

9
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM (2016) 270, verordening tot herziening van EASO COM (2016) 271 en verordening tot herziening van EURODAC COM (2016) 272

12
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

13
Moties ingediend bij het VAO Flexibilisering voortgezet onderwijs/ maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen

15
Moties ingediend bij het debat over de effecten van het leenstelsel

16
Moties ingediend bij het VAO Inburgering

17
Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

19
Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid