Plenair debat : Debat over asbest

De vergadering is geannuleerd

Week 43
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2016 over het pamflet “Laten we eindelijk normaal doen over asbest”

    Loading data