Plenair debat : VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
12:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data