Plenair debat

Debat over het faillissement van TSN (Voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Faillissement TSN

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat