Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

19 mei 2016
14:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

 5. 5

  VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05)

 6. 6

  VSO over de reactie op het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs (28753, nr. 39)

 7. 7

  AFVOEREN: Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

 8. 8

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Sjoerdsma: verzoek om het debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela, spoedig in te plannen, nog voor het zomerreces

 11. 11

  Het lid Siderius: brief met staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Docenten leren examenkandidaten trucjes om cijfer op te krikken’

  Loading data
 12. 12

  Het lid Visser: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Milieuzone in stad blijkt zinloos’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Segers: verzoek het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting spoedig in te plannen

 14. 14

  Het lid Pechtold: verzoek het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen spoedig te agenderen, voorafgegaan door de brief inzake de toegezegde investeringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

  Loading data