Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
VAO Privacy (AO d.d. 18/05)
5
VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05)
6
VSO over de reactie op het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs (28753, nr. 39)
7
AFVOEREN: Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor
8
Vervallen aangehouden moties

9
Opnieuw aan te houden moties

10
Het lid Sjoerdsma: verzoek om het debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela, spoedig in te plannen, nog voor het zomerreces
12
Het lid Visser: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Milieuzone in stad blijkt zinloos’

13
Het lid Segers: verzoek het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting spoedig in te plannen
14
Het lid Pechtold: verzoek het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen spoedig te agenderen, voorafgegaan door de brief inzake de toegezegde investeringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie