Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
De volgende voorstellen van wet:

4
Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

5
De volgende initiatieven:

6
Brief van lid/fractie/commissie:

9
Het lid Keijzer: onderwerp toevoegen over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf’ aan het debat over maatwerk in de zorg, voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, spreektijd uitgebreid naar 6 minuten

10
Het lid Lodders: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrokken zijn omdat de omstandigheden voor de rozenkweek daar aantrekkelijker zijn dan in Nederland
11
Het lid Leijten: verzoek de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die uitgesproken heeft dat huishoudelijke verzorging een taak blijft van de gemeente, te betrekken bij het debat over faillissement van TSN en verzoek om een reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dit onderwerp en het verzoek de spreektijd bij dit debat te verruimen