Plenair debat : Stemmingen (over de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en over moties ingediend bij het VAO RBZ/Handelsraad)

De vergadering is geweest

28 april 2016
17:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO RBZ/Handelsraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data