Plenair debat

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34 356- (R2064))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Intrekken Nederlanderschap in belang van nationale veiligheid
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst