Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

19 april 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Rog over tussenschoolse opvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Vervallen vpb- vrijstelling zeehaven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Evaluatie bankenbelasting

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de uitstoot van dieselauto’s

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Wet open overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese Top van 17 en 18 maart 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn (COM (2016) 128)

  Loading data
 12. 12

  Overige moties ingediend bij het debat over de uitslag van het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Huuraangelegenheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid/EHS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de situatie in de melkveehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Motie ingediend bij het VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal

  Loading data
 19. 19

  Motie ingediend bij het VSO inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieu-en transportraad d.d. 14 en 15 april 2016

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieuraad d.d. 4 maart 2016

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb

  Loading data