Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid
Stenogram
Download Stemming motie Rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal
Stenogram
Download Stemmingen moties Natuurbeleid/EHS
Stenogram
Download Stemming motie Milieu- en transportraad d.d. 14 en 15 april 2016
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Van Weyenberg open overheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Verzamelwet VWS 2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitstoot van dieselauto's
Stenogram
Download Stemming motie VSO Milieuraad d.d. 4 maart 2016
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitkomsten Europese top van 17 en 18 maart
Stenogram
Download Initiatiefnota-Rog over tussenschoolse opvang
Stenogram
Download Stemmingen Verzamelwet VWS 2016
Stenogram
Download Stemmingen Beperken wettelijke gemeenschap van goederen
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Uitslag raadgevend referendum associatieverdrag met Oekraïne
Stenogram
Download Stemmingen moties Beperken wettelijke gemeenschap van goederen
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie bankenbelasting
Stenogram
Download Stemmingen moties Situatie in de melkveehouderij
Stenogram
Download Stemming brief Herziening detacheringsrichtlijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo
Stenogram
Download Stemming motie Voortgang trekkingsrechten pgb
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierziekten en antibioticagebruik
Stenogram
Download Stemming motie Toestand van de natuur in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Huuraangelegenheden
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefwetsvoorstel-Voortman/Van Weyenberg open overheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Vervallen vpb-vrijstelling zeehaven

Te behandelen zaken

2
Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

7
Moties ingediend bij het debat over de uitstoot van dieselauto’s

8
Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

14
Moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid/EHS

16
Moties ingediend bij het debat over de situatie in de melkveehouderij

19
Motie ingediend bij het VSO inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen