Plenair debat : Debat over de groeiende tweedeling in het mbo

De vergadering is geannuleerd

Week 43
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitvoering motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 40)

    Loading data