Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
VSO ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228, nr. 17)
5
VSO inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) (25 424, nr. 308)
6
VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 13/04)
7
VAO Kinderporno (AO d.d. 13/04)
8
AFVOEREN: Debat over kinderarbeid in Turkije
9
Het lid Leenders: onderwerp over het actieplan ‘Natuurbescherming in Nederland’ toevoegen aan het debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving en een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over dit onderwerp

10
Het lid Keijzer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Laat 18-plussers met verstandelijke beperkingen niet aan hun lot over!’

11
Het lid Merkies: onderwerp over het bericht ‘Nederland notoire dwarsligger bij aanpak belastingontwijking’ toevoegen aan het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking en een brief van minister en staatssecretaris van Financiën over dit onderwerp