Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Wadden (AO d.d. 24/03)

 8. 8

  Het lid Swinkels: verzoek uitstel stemmingen i.v.m. de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34236) (punt 3 en 4 op de stemmingslijst)

 9. 9

  Het lid Keijzer: verzoek uitstel stemmingen i.v.m. de Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34279) (punt 18 en 19 op de stemmingslijst)

 10. 10

  Het lid Van Raak: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onverantwoord rommelige verloop van de organisatie van het referendum van 6 april

  Loading data
 11. 11

  Het lid Rudmer Heerema: verzoek uitstel VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03)

 12. 12

  Het lid Potters: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Patiënt ziet ‘t somber in: geen maatwerk in zorg’

 13. 13

  Het lid Knops: verzoek het dertigledendebat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie om te zetten in een debat, voorafgegaan door een brief van de minister van Defensie over dit onderwerp

  Loading data
 14. 14

  Het lid Wassenberg: verzoek uitstel VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)