Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)

 5. 5

  VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken (AO d.d. 10/03)

 6. 6

  Het lid Monasch: verzoek uitstel stemmingen over de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (34329) (punten 15 en 16 op de stemmingslijst)

 7. 7

  Het lid Leijten: verzoek uitstel stemmingen over de Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere weten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203) (punten 22 en 23 op de stemmingslijst) en verzoek om een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dit onderwerp

  Loading data
 8. 8

  Het lid Bashir: verzoek het dertigledendebat over de vermogensrendementheffing om te zetten in een debat en deze spoedig te agenderen (n.a.v. de renteverlaging door de ECB, voorafgegaan door een brief van de minister en de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verzoek om uitbreiding van de spreektijd naar 6 minuten

  Loading data
 9. 9

  Het lid Koolmees: brief van de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Balans tussen jong en oud raakt zoek’

  Loading data
 10. 10

  Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ernstige gevolgen van het faillissement van TSN

  Loading data
 11. 11

  Het lid Leijten: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Mensen met laag inkomen mijden vaker de tandarts’

  Loading data
 12. 12

  Het lid Agnes Mulder: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken over het bericht ‘Huizen in Groningen miljard minder waard door aardbevingen’

  Loading data
 13. 13

  Het lid Bruins Slot: verzoek het debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne spoedig in te plannen, voorafgegaan door een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Weyenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Roer op arbeidsmarkt moet radicaal om’

  Loading data
 15. 15

  Het lid Siderius namens het lid Gesthuizen: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken over de inzet van PostNL in de onderhandelingen over de PostNL- en zaterdagbestellers-cao, ingezonden 3 maart 2016

  Loading data