Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 7. 7

  VAO Wet langdurige zorg (Wlz) (AO d.d. 03/03)

 8. 8

  VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB (AO d.d. 03/03)

 9. 9

  VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 03/03)

 10. 10

  VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 03/03)

 11. 11

  Het lid Madlener: brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht ‘Vluchtelingen houden voorrang bij huurwoning’

  Loading data
 12. 12

  Het lid De Roon: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Agenten en demonstranten raken slaags bij redactie Turkse krant’

 13. 13

  Het lid Omtzigt: VAO Belastingdienst (AO d.d.15/10), spoedig te agenderen

 14. 14

  Het lid Verhoeven: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de uitkomsten van de Europese migratie top, nog deze week

  Loading data
 15. 15

  Het lid Ypma: verzoek uitbreiding van de spreektijd met 3 minuten bij het hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs 2032

 16. 16

  Het lid Helder: verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie over de beantwoording schriftelijke vragen over de politie die het onderspit delft tegen zware criminaliteit

  Loading data
 17. 17

  Het lid Ulenbelt: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en verdringing door schijnconstructies en over de herziening van de Detacheringsrichtlijn die de Europese Commissie aankondigt

  Loading data
 18. 18

  Het lid Agema: rappel brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 7000 mensen die volgens het Centraal Administratiefkantoor (CAK) zelf over heel 2015 nog de rekening voor de eigen bijdrage van het CAK moeten krijgen

  Loading data
 19. 19

  Het lid Van Oosten: vooraankondiging VAO JBZ-Raad op 10 en 11 maart 2016 (AO d.d. 09/03), nog morgen te agenderen inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Jan Vos: onderwerp over het klimaatrapport van DNB toevoegen aan het debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs

 21. 21

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Debat over de Europese top van 7 en 8 maart 2016

Naar boven