Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
De volgende brieven:

7
VAO Wet langdurige zorg (Wlz) (AO d.d. 03/03)
8
VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB (AO d.d. 03/03)
9
VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 03/03)
10
VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 03/03)
12
Het lid De Roon: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Agenten en demonstranten raken slaags bij redactie Turkse krant’
13
Het lid Omtzigt: VAO Belastingdienst (AO d.d.15/10), spoedig te agenderen
14
Het lid Verhoeven: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over de uitkomsten van de Europese migratie top, nog deze week

15
Het lid Ypma: verzoek uitbreiding van de spreektijd met 3 minuten bij het hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs 2032
17
Het lid Ulenbelt: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en verdringing door schijnconstructies en over de herziening van de Detacheringsrichtlijn die de Europese Commissie aankondigt

18
Het lid Agema: rappel brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de 7000 mensen die volgens het Centraal Administratiefkantoor (CAK) zelf over heel 2015 nog de rekening voor de eigen bijdrage van het CAK moeten krijgen

19
Het lid Van Oosten: vooraankondiging VAO JBZ-Raad op 10 en 11 maart 2016 (AO d.d. 09/03), nog morgen te agenderen inclusief stemmingen
20
Het lid Jan Vos: onderwerp over het klimaatrapport van DNB toevoegen aan het debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
21
Opnieuw aan te houden moties

22
Debat over de Europese top van 7 en 8 maart 2016