Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

9 maart 2016
13:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Debat over de Europese Top van 17 en 18 maart 2016

 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda: het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens (34419, nr. 1)

 8. 8

  Het lid Van Weyenberg namens het lid Sjoerdsma: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over omstreden leveringen van ‘dual use’ goederen, ingediend 9 december 2015, uitstelbericht 6 januari 2016

  Loading data
 9. 9

  Het lid Smaling: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Het lid Leijten: verzoek aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK hedenmiddag naar de Kamer te sturen

  Loading data