Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

8 maart 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW

  Loading data
 6. 6

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (COM (2016) 26)

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over de mijnbouw

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht ‘Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS’

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Leijten: “Wmo 2015 in betere banen"

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Toekomst van de verzekeringssector

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de radargegevens van de MH17

  Loading data