Plenair debat : VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 02/03)

De vergadering is geweest

17 maart 2016
10:35 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data