Plenair debat : Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs

De vergadering is geannuleerd

Week 43
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Prestatiedruk bij kleuters schiet door’

    Loading data