Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

4
VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02)
5
VAO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg (AO d.d. 18/02)
6
VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)
7
Het lid Geurts: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht ‘Ed Nijpels voorzitter commissie toekomst veehouderij’
8
Het lid Van Toorenburg namens het lid Van Helvert: verzoek het debat over het alcoholslot zo spoedig mogelijk in te plannen
9
Het lid Van Der Linde: verzoek donderdag 3 maart 2016 ook te stemmen over het Wetsvoorstel gegevensverstrekking belastingdienst (34 374)
10
Het lid Siderius: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Prestatiedruk bij kleuters schiet door’

12
Het lid Grashoff: onderwerp over het bericht ‘Europese Commissie laat landbouwgif veel te soepel toe’ toevoegen aan het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen en een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht ‘Europese Commissie laat landbouwgif veel te soepel toe’

13
Het lid Grashoff: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Scholen negeren oproep dekker over dubbel schooladvies’

15
Het lid Van Gerven: onderwerp over het bericht dat dat RoundUp (glyfosaat) kankerverwekkend is toevoegen aan het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen en een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat RoundUp (glyfosaat) kankerverwekkend is

16
Het lid Pieter Heerma: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Kabinet pakt onwenselijk gedrag salafistische organisaties aan’
17
Het lid Pieter Heerma: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de voorzitter van MKB Nederland vindt dat de Wet werk en zekerheid is mislukt en moet worden aangepast

18
Het lid Wassenberg: onderwerp over de voedselproductie die wordt bedreigd door uitstervende dieren toevoegen aan het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen en verzoek om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken over de voedselproductie die wordt bedreigd door uitstervende dieren en uitbreiding van de spreektijd naar vijf minuten van het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen

19
Het lid Jadnanansing: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hans de Boer verdiende in stilte miljoen aan Vakcollege’

21
Het lid Van Tongeren: onderwerp over het bericht dat België onvoldoende is voorbereid op een kernramp toevoegen aan het debat over de incidenten bij kerncentrales in België en een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat België onvoldoende is voorbereid op een kernramp

23
AFVOEREN: Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College
24
AFVOEREN: Debat over het maatwerkdiploma