Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

16 februari 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Leven Lang Leren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van de Politiewet 2012

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de radargegevens van de MH17

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Cyber security

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Noodhulp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Voedselzekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Palliatieve zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Evaluatie van de Wet normering topinkomens

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Isla-raffinaderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Duurzaamheid en milieu

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM (2015) 586

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Medicijntekorten in het algemeen en tekort aan Thyrax in het bijzonder

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het debat over de instroom van asielzoekers

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

  Loading data