Te behandelen zaken

 1. 1

  Motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: “Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis”

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij Wijziging van een aantal onderwijswetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de CAO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO Raad voor het concurrentievermogen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VAO Regeldruk bij nieuwe toetreders

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wet doorstroming huurmarkt 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over de radargegevens van de MH17

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie

  Loading data