Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen Circulaire economie (COM(2015) 614/2, COM(2015) 595, COM(2015) 596, COM(2015) 594, COM(2015) 593)

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

  Loading data
 6. 6

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van I&M voor het jaar 2016

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over het verslag van de commissie van onderzoek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Het verslag van de commissie van onderzoek

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over de mishandeling van NS-personeel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van de Tabakswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data