Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  De voorzitter: voorstel om bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar de ramp met de MH17 spreektijden te hanteren van zes minuten per fractie en bij het debat over de Europese top van 18 en 19 februari 2016 te houden op woensdag 17 februari 2016 en daarbij de volgende spreektijden te hanteren; tien minuten voor de fracties van de VVD en de PvdA; zeven minuten voor de fracties van de SP, het CDA, de PVV en D66; vijf minuten voor de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, de Partij voor de Dieren en 50PLUS; tweeënhalve minuut voor de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren; en anderhalve minuut voor de leden Houwers, Klein en Van Vliet

 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Palliatieve zorg (AO d.d. 28/01)

 9. 9

  VAO ISLA-raffinaderij (AO d.d. 28/01)

 10. 10

  VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 28/01)

 11. 11

  Het lid Van Veldhoven: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over de nieuwe strategie van de NS

  Loading data
 12. 12

  Het lid Grashoff: verzoek het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s, spoedig in te plannen

 13. 13

  Het lid Ten Broeke: verzoek om ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen bij het debat over de radargegevens van de MH17

 14. 14

  Het lid Dikkers: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat de NVWA onvoldoende controleert in de voedselketen m.b.t. de ervaringen met de Listeriabacterie en dit punt toevoegen aan het debat over het bedrijf Foppen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Graus: verzoek het dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM uit te stellen

 16. 16

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data