Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 januari 2016
13:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 6. 6

  VAO Familierechtelijke onderwerpen (AO d.d. 27/01)

 7. 7

  VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 27/01)

 8. 8

  VAO Evaluatie van de Wet normering topinkomens (AO d.d. 27/01)

 9. 9

  VAO Noodhulp (AO d.d. 27/01)

 10. 10

  VAO Voedselzekerheid (AO d.d. 27/01)

 11. 11

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont

 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid

 13. 13

  Het lid Agema: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Veldhoven: verzoek het debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen spoedig te plannen voorafgegaan door een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat het ministerie Infrastructuur en Milieu al eerder wist dat er sprake was van illegaal gesjoemel met uitstoot van dieselauto's

  Loading data
 15. 15

  Het lid Verhoeven: brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Eritrese intimidatie in Nederland breidt zich uit’

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Meenen: namens de commissie OCW, hoofdlijnendebat met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032 (31 293, nr. 278)