Plenair debat : Debat over het onderzoek naar professor Maat

De vergadering is geweest

20 januari 2016
13:45 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016, over de kwestie rond professor Maat

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 januari 2016, om alle relevante brieven en rapporten inzake professor Maat naar de Kamer te sturen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data