Plenair debat : Debat over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg

De vergadering is geannuleerd

Week 04
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015 over de situatie rondom TSN Thuiszorg

    Loading data
  2. 2

    Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2015, over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg

    Loading data