Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
VAO UWV-onderwerpen (AO d.d. 25/11)
7
VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel (AO d.d. 25/11)
8
VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 25/11)
9
Het lid Voortman: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State inzake bed bad brood en de consequenties hiervan voor het beleid van de regering

10
Het lid Van Tongeren: brief van de minister van Financiën, te ontvangen nog vóór de eindstemming over de Begrotingen, over de (on)wenselijkheid van de dekking van departementale begrotingen door de post ‘bijdrage overige departementen’

11
Het lid Geurts: verzoek onbeantwoorde schriftelijke vragen bij het schriftelijke overleg Landbouw- en Visserijraad (2015D42569) te beantwoorden vóór de begrotingsbehandeling Economische Zaken onderdeel landbouw en natuur

13
Vervallen aangehouden moties

14
AFVOEREN: Debat over de regeldruk bij banken