Te behandelen zaken

4
Moties ingediend tijdens het debat