Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Materieel van de begroting Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Media van de begroting OCW
Stenogram
Download Stemmingen moties EU-voorstel: Better Regulation
Stenogram
Download Stemmingen Verhoging boetemaxima ACM
Stenogram
Download Stemmingen moties Invoering profielen voorbereidend beroepsonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Personeel van de begroting Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanslagen in Parijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014
Stenogram
Download Stemmingen moties Verdrag Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en V en J
Stenogram
Download Stemmingen moties Bedrijfslevenbeleid en innovatie
Stenogram
Download Stemming motie Raming Tweede Kamer 2016
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie Wet ontwikkelingskansen
Stenogram
Download Stemmingen moties Participatiewet
Stenogram
Download Stemmingen Invoering profielen voorbereidend beroepsonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

3
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2016

12
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

16
Moties ingediend bij het debat over de aanslagen in Parijs

17
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016